Digital Manufacturing and Productions (DMP), gevestigd in Steenbergen, is een dynamisch, internationaal opererend Nederlands bedrijf.

De zaken op een rij
DMP is gespecialiseerd in het ontwikkelen, opbouwen, beheren en verwerken van databestanden. Zo biedt DMP een compleet pakket van diensten aan bibliotheken, archieven en musea. En met succes. Het dienstenpakket van DMP omvat ondermeer:

Deze website informeert u over de mogelijkheden en werkwijze van DMP.

Hard- en software onafhankelijk
DMP levert geen computersystemen of programma's. Het maakt niet uit voor welke hard- en software u kiest. 

DMP is bekend met de meeste softwaresystemen:

 • ADLIB
 • PICA
 • ASKSAM
 • Q&A
 • CARDBOX
 • STRIX
 • DOBIS/LIBIS
 • TINLIB
 • FREEBASE
 • VUBIS
 • GEAC
 • ETC.

Werkwijze
Kenmerkend is de op maatwerk gerichte werkmethode. Dat betekent dat DMP in goed overleg met de cliŽnt kiest voor de meest efficiŽnte verwerkingswijze. DMP heeft een grote capaciteit en is heel flexibel. Daardoor kunnen in korte tijd grote projecten gerealiseerd worden. In overleg met de cliŽnt wordt de planning en de werkwijze vastgesteld. Bepalend hierbij is het pakket van wensen en eisen, de gewenste opleverdatum en het beschikbare budget.

Projectmanagement
DMP hanteert het principe van projectmanagement. Bij de start van een project wordt een projectgroep geformeerd. Deze groep bestaat uit een projectleider en een aantal medewerkers. Het aantal medewerkers hangt vanzelfsprekend samen met de aard en de grootte van het project en de overeengekomen planning. De projectleider is het aanspreekpunt voor de cliŽnt. In nauwe samenwerking met de cliŽnt stelt hij/zij een werkinstructie vast.

Test
Op basis van de werkinstructie wordt er een test uitgevoerd. Deze test wordt ter goedkeuring aangeboden. Na de controle van de test en de eventuele bijstelling van de instructie kan de verwerking beginnen.

Beveiliging
Bij de verwerking van gevoelige documenten (zoals o.a. brondocumenten), worden de hoogste eisen gesteld aan de beveiliging. DMP heeft intern een aantal maatregelen genomen zoals bijvoorbeeld een professionele beveiliging in en op het pand en een schriftelijk vastgelegde geheimhoudingsverklaring met iedere bij DMP in dienst zijnde medewerker.


top